خانه / مسابقات / اطلاعیه ها / برندگان نهایی مسابقه ی بزرگ ترجمه و تفسیر قرآن کریم ۹۶

برندگان نهایی مسابقه ی بزرگ ترجمه و تفسیر قرآن کریم ۹۶

به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان می رساند، پس از برگزاری دور دوم مسابقه ی بزرگ ترجمه و تفسیر قرآن کریم سال ۹۶ که با تعداد ۲۰ نفر داوطلب و ۳۵ سؤال همراه بود؛ نتایج به دست آمده به شرح ذیل اعلام می گردد.

  • نیم سکه 
  • سایر جوایز 
  • لوح تقدیر

 

لیست برندگان نیم سکه بهار آزادی 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شهرستان (مجتمع دینی) طلبه/ غیرطلبه محل سکونت امتیاز از ۹۰ امتیاز از ۳۵ (دور دوم) جایزه
نیم سکه طلاب ۱ منیره زارعی محمد قشم طلبه قشم ۸۵ نیم سکه
۲ یعقوب ابابکری عبداللطیف بستک طلبه آسو ۸۵ نیم سکه
۳ فهیمه رحیمی احمد قشم طلبه هلر ۸۵ نیم سکه
۴ ماریه عقیلی جی جیان محمد قشم طلبه رمکان ۸۴ نیم سکه
۵ ساره زیوری خالدینی عبدالرحمن قشم طلبه گربدان ۸۳ ۳۳ نیم سکه
۶ سمانه آذرخش احمد خمیر طلبه دژگان ۸۳ ۳۳ نیم سکه
نیم سکه غیر طلاب ۷ صفورا غفوری احمد بستک غیرطلبه دهتل ۸۹ نیم سکه
۸ صغرا مظفری ابراهیم قشم غیرطلبه رمچاه ۸۷ نیم سکه
۹ الهام پاژیان یعقوب بندرعباس غیرطلبه پاقلاتان پایین ۸۷ نیم سکه
۱۰ فاطمه غفوری احمد بستک غیرطلبه دهتل ۸۷ نیم سکه
۱۱ عایشه محمدی زاده ابراهیم بستک غیرطلبه هنگویه ۸۷ نیم سکه
۱۲ زینب اسلامی علی قشم غیرطلبه رمچاه ۸۶ نیم سکه
۱۳ اسماء دانایی فر عبدالعزیز خمیر غیرطلبه خمیر ۸۶ نیم سکه
۱۴ زلیخا کوهی زاده صالح خمیر غیرطلبه خمیر ۸۶ نیم سکه
۱۵ فاطمه آسوده عبدالله خمیر غیرطلبه کنخ ۸۶ نیم سکه
۱۶ آزیتا آزمند عبدالله بندرعباس غیرطلبه بندرعباس ۸۶ نیم سکه
۱۷ عبدالمجید دست پس محمد بستک غیرطلبه فاریاب ۸۶ نیم سکه
۱۸ سیما ایمانی عبدالرحمن قشم غیرطلبه کورزین ۸۵ نیم سکه
۱۹ مرضیه تیمار محمدشریف قشم غیرطلبه درگهان ۸۵ نیم سکه
۲۰ فائقه باژیان یعقوب بندرعباس غیرطلبه پاقلاتان پایین ۸۵ نیم سکه
۲۱ فاطمه کندرانی محمد بندرلنگه غیرطلبه لاوران ۸۵ نیم سکه
۲۲ مهتاب ملک زاده حسین پارسیان غیرطلبه بوچیر ۸۵ نیم سکه
نیم سکه غیر طلاب ۲۳ اسماعیل برزگری محمد پارسیان غیرطلبه برکه دکا ۸۴ نیم سکه
۲۴ صلاح الدین آزاد عبدالرحمن بستک غیرطلبه کنار سیاه ۸۴ نیم سکه
۲۵ مریم رشیدزاده اسماعیل رویدر غیرطلبه رویدر ۸۴ نیم سکه
۲۶ امینه اسلامی رمچاهی سلیمان قشم غیرطلبه رمچاه ۸۳ نیم سکه
۲۷ رابیه پوررحیم عبدالله بستک غیرطلبه تدرویه ۸۳ نیم سکه
۲۸ مریم رحیمی هلری احمد قشم غیرطلبه هلر ۸۲ ۳۴ نیم سکه
۲۹ فتحیه فردان محمد صالح بستک غیرطلبه زنگارد ۸۲ ۳۴ نیم سکه
۳۰ زینب خیر محمد بستک غیرطلبه هنگویه ۸۲ ۳۴ نیم سکه
۳۱ اشرف صالحی پی پشتی صالح قشم غیرطلبه پی پشت ۸۲ ۳۳ نیم سکه
۳۲ منیره اسلامی رمچاهی سلیمان قشم غیرطلبه رمچاه ۸۲ ۳۳ نیم سکه

لیست دریافت کنندگان سایر جوایز 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شهرستان (مجتمع دینی) طلبه/ غیرطلبه محل سکونت امتیاز از ۹۰ امتیاز از ۳۵ (دور دوم) جایزه
سایر جوایز طلاب و غیر طلاب ۳۳ ابراهیم احمدی احمد بندرلنگه غیرطلبه نخل خلفان ۸۲ ۳۲ سایر جوایز
۳۴ قدریه پرون محمد بستک غیرطلبه هرنگ ۸۲ ۳۱ سایر جوایز
۳۵ نعیمه زارعی هاشم قشم غیرطلبه توریان ۸۲ ۳۱ سایر جوایز
۳۶ مهین یوسفی صالح بندرعباس طلبه بلندو ۸۲ سایر جوایز
۳۷ فاطمه درسی عبدالقادر رویدر طلبه رویدر ۸۲ سایر جوایز
۳۸ عالیه تیراندازی محمد بندرعباس غیرطلبه چاهو ۸۱ سایر جوایز
۳۹ سلیمان قاسمی احمد رویدر غیرطلبه کرویه ۸۱ سایر جوایز
۴۰ لطیفه نیکخواه محمد قشم غیرطلبه توریان ۸۱ سایر جوایز
۴۱ عدنان افرا محمد بستک غیرطلبه کوخرد ۸۱ سایر جوایز
۴۲ مهشید ملایی عبدالله قشم غیرطلبه رمچاه ۸۰ سایر جوایز
۴۳ مرضیه رحیمی هلری محمدسعید قشم طلبه هلر ۸۰ سایر جوایز
۴۴ فاطمه صدیق احمد بستک غیرطلبه کهتویه ۸۰ سایر جوایز
سایر جوایز طلاب و غیر طلاب ۴۵ بدریه سراجی محمد بستک غیرطلبه هرنگ ۸۰ سایر جوایز
۴۶ آمنه مهربان فرد عبدالله بندرعباس غیرطلبه جمال احمد ۸۰ سایر جوایز
۴۷ منیره دادخدایی علی بندرعباس غیرطلبه پاتل ایسین ۸۰ سایر جوایز
۴۸ صفیه یوازی محمد قشم طلبه هلر ۸۰ سایر جوایز
۴۹ زینب سالکی دولابی محمد قشم غیرطلبه سرریگ ۷۹ سایر جوایز
۵۰ مریم رحیمی سید حسین قشم غیرطلبه قشم ۷۹ سایر جوایز
۵۱ مریم حسنی رمچاهی حبیب قشم غیرطلبه رمچاه ۷۹ سایر جوایز
۵۲ محمد امین فرهادی حاتم رویدر غیرطلبه رویدر ۷۹ سایر جوایز
۵۳ اسامه محمدیان عبدالله بستک غیرطلبه کهتویه ۷۹ سایر جوایز
۵۴ صدیق لعلمی عبدالله بندرلنگه غیرطلبه چارک ۷۹ سایر جوایز
۵۵ کلثوم مهدر غلام بستک غیرطلبه هنگویه ۷۹ سایر جوایز
۵۶ فرخنده یوسفی صالح بندرعباس غیرطلبه بلندو ۷۹ سایر جوایز
۵۷ عبدالله ملاحی محمد سیریک طلبه کرگان ۷۹ سایر جوایز
۵۸ ساجده رحیمی هلری محمد قشم طلبه هلر ۷۹ سایر جوایز
۵۹ حسین اسلامی رمچاهی علی قشم غیرطلبه رمچاه ۷۸ سایر جوایز
۶۰ بشرا سفاری محمد رفیع قشم غیرطلبه هلر ۷۸ سایر جوایز
۶۱ سمیه اسلامی رمچاهی حسن قشم غیرطلبه رمچاه ۷۸ سایر جوایز
۶۲ عایشه چرب قامت محمد بندرلنگه غیرطلبه باوردان چارک ۷۸ سایر جوایز
۶۳ زهرا درپرش علی رویدر غیرطلبه رویدر ۷۸ سایر جوایز
۶۴ گوهر نوری عبدالرحمن بندرعباس غیرطلبه خواجه عطاء ۷۸ سایر جوایز
۶۵ محمد یحیی زاده عبداللطیف بندرلنگه غیرطلبه لنگه ۷۸ سایر جوایز
۶۶ سعیده شکوهی اسحاق خمیر غیرطلبه خمیر ۷۸ سایر جوایز
سایر جوایز طلاب و غیر طلاب ۶۷ نورالحیات نیک پی اسماعیل بندرلنگه طلبه کنگ ۷۸ سایر جوایز
۶۸ سامیه کریمیان شکر الله خمیر طلبه خمیر ۷۸ سایر جوایز
۶۹ ابوبکر عالی عبدالرحمن قشم غیرطلبه لافت ۷۷ سایر جوایز
۷۰ زهرا سفاری احمد قشم غیرطلبه لافت ۷۷ سایر جوایز
۷۱ فتحیه عبدالله پورکنگی محمد بندرلنگه غیرطلبه کنگ ۷۷ سایر جوایز
۷۲ نعیمه مبارک نژاد عبدالله پارسیان طلبه پارسیان ۷۷ سایر جوایز
۷۳ عدنان امیدی محمد قشم غیرطلبه رمکان ۷۷ سایر جوایز
۷۴ ایوب آزوغ عبدالله بندرعباس طلبه پاتل ایسین ۷۷ سایر جوایز
۷۵ آمنه ایمانی عبدالله قشم غیرطلبه کورزین ۷۷ سایر جوایز
۷۶ سمنبر حاجی حسینی تازیانی غلام بندرعباس غیرطلبه پاتل ایسین ۷۷ سایر جوایز
۷۷ حلیمه علوی زاده سید اسماعیل بندرعباس غیرطلبه بندرعباس ۷۷ سایر جوایز
۷۸ امینه نظرپور سلیمان رویدر طلبه رویدر ۷۷ سایر جوایز
۷۹ صفیه جداوی محمد قشم غیرطلبه کوشه ۷۶ ۳۵ سایر جوایز
۸۰ هدی بحری عبدالله پارسیان غیرطلبه ستلو ۷۶ ۳۴ سایر جوایز
۸۱ خوله خوشرو علی قشم غیرطلبه توریان ۷۶ ۳۳ سایر جوایز
۸۲ صبریه رحیمی مصطفی پارسیان غیرطلبه هشنیز ۷۶ ۳۲ سایر جوایز
۸۳ شفیقه زارع پور فرزعلی پارسیان غیرطلبه هشنیز ۷۶ ۳۲ سایر جوایز

لیست دریافت کنندگان لوح تقدیر

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شهرستان (مجتمع دینی) طلبه/ غیرطلبه محل سکونت امتیاز از ۹۰ امتیاز از ۳۵ (دور دوم) جایزه
لوح تقدیر ۸۴ مژده دادخدایی علی بندرعباس غیرطلبه پاتل ایسین ۷۶ ۳۰ لوح تقدیر
۸۵ فریده زارعی محمد قشم غیرطلبه گیاهدان ۷۶ ۳۰ لوح تقدیر
۸۶ مریم آسال احمد بستک غیرطلبه جناح ۷۶ ۲۹ لوح تقدیر
۸۷ ماهر ملتفت محمد بندرعباس غیرطلبه بندرعباس ۷۶ ۲۹ لوح تقدیر
۸۸ رقیه رفیعی محمد عقیل بندرعباس غیرطلبه بندرعباس ۷۶ ۲۸ لوح تقدیر

درباره ی admin

همچنین ببینید

آیین نامه و قوانین آزمون

پیام ویژه داوطلبین محترم مسابقه بزرگ ترجمه و تدبر در قرآن کریم (سطح ۱ و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.