خانه / مسابقات / اطلاعیه ها / حوزه های امتحانی۹۷

حوزه های امتحانی۹۷

قابل توجه داوطلبین محترم مسابقه بزرگ ترجمه و تدبر در قرآن کریم
حوزه های برگزاری آزمون اعلام شد:
نحوه انتخاب حوزه های امتحانی بر اساس موقعیت جغرافیایی و تعداد داوطلبین و با صلاحدید مدیر شهرستان مربوطه تعیین گردیده است.
کسانی که خواهان جابجایی به حوزه ی دیگر هستند نهایتا تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۱ به شماره مسابقه (۰۹۱۶۴۳۳۵۰۰۴) تماس یا از طریق واتس آپ پیام دهند.

جهت مشاهده ی حوزه های هر منطقه، روی اسم آن منطقه لمس کنید.

 • قشم
 • بندرعباس
 • بستک
 • بندرلنگه
 • پارسیان
 • خمیر
 • رویدر
 • سیریک
 • جاسک
 • اوز
 • خنج
 • خور
 • عمادده
 • گله دار
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
قشم    قشم و طولا           قشم: مسجد حاجی رمضان         (مسجد تخته ای) جنب قلعه پرتغالی ها         قشم: مسجد حاجی رمضان        (مسجد تخته ای) جنب قلعه پرتغالی
  هلر هلر: مدرسه دینی امهات المومنین هلر: مسجدالرسول (قسمت شبستان)
 درگهان و کووئی درگهان: مسجد جامع هلر: مسجدالرسول (قسمت شبستان)
  رمچاه و برکه خلف رمچاه: مسجد خلفای راشدین (مسجد طالب) هلر: مسجدالرسول (قسمت شبستان)
گیاهدان گیاهدان: سالن اجتماعات مدرسه دینی هلر: مسجدالرسول (قسمت شبستان)
 توریان، خالدین، رمکان، باغبالا و تم سنتی             توریان: مکتبخانه نورالهدی (جنب خانه احمد حسین) توریان: کتابخانه توریان
کاروان کاروان: دارالقرآن خدیجه الکبری کاروان توریان: کتابخانه توریان
گربدان و جی جیان و زینبی گربدان: مکتبخانه عبدالرحمن بن عوف توریان: کتابخانه توریان
       کوشه  کوشه: کتابخانه نصیر توریان: کتابخانه توریان
لافت، پی پشت، کورزین، تنبان، دهخدا لافت: مسجد جامع لافت: مسجد جامع
طبل، سلخ ، گوران و سهیلی        سهیلی: دارالقران سهیلی(جنب مسجد نور) طبل: دارالقرآن طبل (جنب منزل شیخ امینی)
زیرانگ زیرانگ: مکتبخانه امهات المومنین سوزاء: مسجد النبی
   سوزاء و مسن سوزاء: مسجد النبی سوزاء: مسجد النبی
  دولاب، سرریگ، دوستکو، عایشه آباد، گوری، مرادی، چاهوغربی و چاهو شرقی، درکو و باسعیدو          دولاب: مسجد جامع سرریگ        (نمازخانه خواهران) دولاب: مسجد جامع سرریگ
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
بندرعباس بندرعباس، آبشورک، چهچکور و قلعه قاضی بندرعباس:  مسجد مجتمع دینی اهل سنت و جماعت بندرعباس (خواجه عطاء) بندرعباس: مسجد مجتمع دینی اهل سنت و جماعت بندرعباس (خواجه عطاء)
 گچین بالا، گچین پایین، بستانو، خونسرخ، دمیلو، کل متلی، مغ احمد بالا و مغ احمد پایین بستانو : مسجد جامع بستانو : مسجد جامع
سورو محله سورو: موسسه قرآنی خاتم النبیین سورو بندرعباس: مسجد مجتمع دینی اهل سنت و جماعت بندرعباس (خواجه عطاء)
 شهرو، بلندو، گربند، سودرو و چاهو   چاهو : مسجد جامع   چاهو : مسجد جامع
پاقلاتان پایین،پاقلاتان بالا، چاه فعله شرقی، چاه فعله غربی، ذرتی، مدنگ احمد، چاه پس، چاه عالی غربی و مغیران   پاقلاتان پایین : مسجد جامع    پاقلاتان پایین : مسجد جامع
کشاربالا، کشار سفلی، کشار زیر، کشار دوستنی، دریخا، مارو،کشار سرگپ،چاه لیمور، چمردان، تهلو،  انگوران و قلات پایین   کشار بالا : مسجد جامع   کشار بالا : مسجد جامع
جمال احمد، قلاتو و تل سیاه   جمال احمد: مسجد علی ابن ابی طالب   جمال احمد: مسجد علی ابن ابی طالب
پاتل ایسین، بنوبند، پاتل بنوبند و خوردهیران   پاتل ایسین: مسجد جامع   پاتل ایسین: مسجد جامع
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
بستک بستک بستک:  مسجد جامع بستک: مسجد جامع
کوهیج و لاورمیستان کوهیج: مسجد شیخ حسن عالی کوهیج: مسجد شیخ حسن عالی
خلوص و هرنگ هرنگ: مسجد جامع هرنگ: مسجد جامع
آسو، چاله،  صالح آباد، کوخرد، گریند، تخت گرو و لاوردین کوخرد: مسجد جامع کوخرد: مسجد جامع
جناح، عالی احمدان، کنارسیاه، کمشک، داربست، چاله فرامرزان، کهتویه و هنگویه هنگویه: مسجد سیدنا حمزه جنب پمپ بنزین هنگویه: مسجد سیدنا حمزه جنب پمپ بنزین
بست قلات، تدرویه، دهتل، دهنگ،سید احمدی، چاه بنارد، گودگز، ایلود، بیسه، کنچی، رودبار، زنگارد و فتویه زنگارد : مسجد جامع زنگارد : مسجد جامع
انجیره، پدل، خورچاه، کم رضوان، کونه، لمزان خورچاه: سالن اجتماعات شعبه حفظ خورچاه خورچاه: سالن اجتماعات شعبه حفظ خورچاه
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
بندرلنگه  بستانه، بندر معلم، بندرلنگه، بندرکنگ، چارک، چاه مبارک، چاه مسلم، دژگان، سایه خوش و گزیر بندرلنگه: مجتمع دینی سلطان العلماء بندرلنگه: مجتمع دینی سلطان العلماء
بوجبرائیل، نخل جمال، نخل خلفان، بلعسکر، لاوان، رستمی و مراغ نخل خلفان: مسجد جامع نخل خلفان: مسجد جامع
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
پارسیان کلیه داوطلبین حوزه پارسیان پارسیان: مسجد جامع پارسیان: مسجد جامع
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
خمیر آرابی، پل، چاهرو، خمیر، کنخ، کندال، کهورستان، گاومیری، لشتغان و نیمه کار خمیر: مسجد سیدنا علی مرتضی طبقه بالا جنب مدرسه دینی برادران خمیر: مسجد سیدنا علی مرتضی طبقه پایین جنب مدرسه دینی برادران
آرابی، کسه، درگور، نره، آل درویش، چاهرو و کهورستان نیمه کار: مسجد محله بالا نیمه کار: مسجد محله بالا
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
رویدر رویدر و کرویه  رویدر: مسجد جامع  رویدر: مسجد جامع
شهرک رودبار، گوین و درواخانی شهرک رودبار: مسجد جامع شهرک رودبار: مسجد جامع
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
سیریک کلیه داوطلبین حوزه سیریک سیریک: مسجد جامع سیریک: مسجد جامع
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
جاسک روستاهای حوزه مرکزی و غرب  جاسک: مسجد مجتمع دینی اهل سنت جاسک ( پشت بیمارستان خاتم الانبیاء) جاسک: مسجد مجتمع دینی اهل سنت جاسک (پشت بیمارستان خاتم الانبیاء)
پیوشک و روستاهای حوزه شرق پیوشک: مسجد جامع . پیوشک: مسجد جامع .
کرتی کرتی: مسجد جامع . کرتی: مسجد جامع .
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
اوز اوز ، شیراز و لطیفی اوز: مسجد مصلی اوز:   مسجد مصلی
کهنه، هود، کوره، بلغان، بیدشهر، اسلام آباد، قلات، لامرد، کاریان، گلار، هرم و فیشور کهنه: مسجد جامع کهنه: مسجد جامع
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
خنج کلیه داوطلبین حوزه خنج  خنج: مسجد جامع. خنج: مسجد جامع.
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
خور کلیه داوطلبین حوزه خور  خور: سالن مسجد عثمان خور: سالن مسجد عثمان
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
عمادده عمادده  عمادده: مجتمع دینی عمادده عمادده: مجتمع دینی عمادده
دهمیان، باغ، خلور و دشتی  دشتی: مسجد جامع.  دشتی: مسجد جامع.
 نام شهرستان روستاهای محل سکونت داوطلبان محل برگزاری آزمون خواهران محل برگزاری آزمون برادران
گله دار کلیه داوطلبین حوزه گله دار  گله دار: مسجد جامع. گله دار: مسجد جامع.

درباره ی admin

همچنین ببینید

معرفی ترجمه جدولی قرآن

“ترجمه جدولی قرآن کریم” برای نخستین بار توسط یک پژوهشگر علوم دینی به زبان فارسی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.