خانه / مسابقات / اطلاعیه ها / اسامی برندگان مسابقه ترجمه و تفسیر رمضان ۱۴۳۸(۱۳۹۶)

اسامی برندگان مسابقه ترجمه و تفسیر رمضان ۱۴۳۸(۱۳۹۶)

برندگان مسابقه بزرگ ترجمه و تفسیر دو جزء اول قرآن کریم (استان هرمزگان) رمضان ۱۴۳۸

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. جوایز این دوره از مسابقات ۵ عدد نیم سکه سهم طلاب* و ۲۵ نیم سکه سهم غیر طلاب می‌باشد و در سایر جوایز، طلاب و غیر طلاب با هم مشترک می‌باشند. لذا برندگان محترم به مشخصات فردی خویش توجه نموده و اگر نقصی در این لیست مشاهده گردید، تا روز چهار شنبه ساعت ۱۰ صبح به شماره مسابقه (۰۹۹۰۱۱۳۷۰۲۰) اطلاع دهند. ضمناً تا این مدت احتمال جابجایی لیست برندگان وجود دارد.

* (طلبه کسی است که به هر شکل (مجازی یا حضوری، تابستانه یا زمستانه) و در هر زمان(حال یا گذشته)، منهج درسی یک سال تحصیلی مدرسه دینی را گذرانده باشد).

  1. کسانی که مقابل اسم آنان (دور دوم) نوشته شده است، خود را برای آزمون مجدد آماده کنند. محل برگزاری آزمون به انتخاب خود داوطلب بوده و تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام می‌گردد.
  2. ۲ نفر از طلابی که امتیاز آنان ۸۳ است، دور دوم با هم رقابت می‌کنند و یک نفر به نیم سکه دست پیدا کرده و نفر دوم مشمول سایر جوایز می‌شود.
  3. از ۸ نفر غیر طلبه که امتیاز آنان ۸۲ است ۴ نفر به نیم سکه دست پیدا کرده و ۴ نفر دیگر مشمول سایر جوایز می‌شوند.
  4. از۱۰ نفر غیر طلبه که امتیاز آنان ۷۶ است ۲ نفر به سایر جوایز دست پیدا کرده و ۸ نفر دیگر با لوح تقدیر از آنان قدردانی می‌شود.

 

  • لیست طلاب
  • لیست غیر طلاب

لیست طلاب 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شهرستان (مجتمع دینی) طلبه/ غیرطلبه محل سکونت امتیاز از ۹۰ جایزه
۱ منیره زارعی محمد قشم طلبه قشم ۸۵ نیم سکه
۲ یعقوب ابابکری عبداللطیف بستک طلبه آسو ۸۵ نیم سکه
۳ فهیمه رحیمی احمد قشم طلبه هلر ۸۵ نیم سکه
۴ ماریه عقیلی جی جیان محمد قشم طلبه رمکان ۸۴ نیم سکه
۵ ساره زیوری خالدینی عبدالرحمن قشم طلبه گربدان ۸۳ نیم سکه / دور دوم
۶ سمانه آذرخش احمد خمیر طلبه دژگان ۸۳ نیم سکه / دور دوم
 لیست غیر طلاب

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شهرستان (مجتمع دینی) طلبه/ غیرطلبه محل سکونت امتیاز از ۹۰ جایزه
۱ صفورا غفوری احمد بستک غیرطلبه دهتل ۸۹ نیم سکه
۲ صغرا مظفری ابراهیم قشم غیرطلبه رمچاه ۸۷ نیم سکه
۳ الهام پاژیان یعقوب بندرعباس غیرطلبه پاقلاتان پایین ۸۷ نیم سکه
۴ فاطمه غفوری احمد بستک غیرطلبه دهتل ۸۷ نیم سکه
۵ عایشه محمدی زاده ابراهیم بستک غیرطلبه هنگویه ۸۷ نیم سکه
۶ زینب اسلامی علی قشم غیرطلبه رمچاه ۸۶ نیم سکه
۷ اسماء دانایی فر عبدالعزیز خمیر غیرطلبه خمیر ۸۶ نیم سکه
۸ زلیخا کوهی زاده صالح خمیر غیرطلبه خمیر ۸۶ نیم سکه
۹ فاطمه آسوده عبدالله خمیر غیرطلبه کنخ ۸۶ نیم سکه
۱۰ آزیتا آزمند عبدالله بندرعباس غیرطلبه بندرعباس ۸۶ نیم سکه
۱۱ عبدالمجید دست پس محمد بستک غیرطلبه فاریاب ۸۶ نیم سکه
۱۲ سیما ایمانی عبدالرحمن قشم غیرطلبه کورزین ۸۵ نیم سکه
۱۳ مرضیه تیمار محمدشریف قشم غیرطلبه درگهان ۸۵ نیم سکه
۱۴ فائقه باژیان یعقوب بندرعباس غیرطلبه پاقلاتان پایین ۸۵ نیم سکه
۱۵ فاطمه کندرانی محمد بندرلنگه غیرطلبه لاوران ۸۵ نیم سکه
۱۶ مهتاب ملک زاده حسین پارسیان غیرطلبه بوچیر ۸۵ نیم سکه
۱۷ اسماعیل برزگری محمد پارسیان غیرطلبه برکه دکا ۸۴ نیم سکه
۱۸ صلاح الدین آزاد عبدالرحمن بستک غیرطلبه کنار سیاه ۸۴ نیم سکه
۱۹ مریم رشیدزاده اسماعیل رویدر غیرطلبه رویدر ۸۴ نیم سکه
۲۰ امینه اسلامی رمچاهی سلیمان قشم غیرطلبه رمچاه ۸۳ نیم سکه
۲۱ رابیه پوررحیم عبدالله بستک غیرطلبه تدرویه ۸۳ نیم سکه
۲۲ منیره اسلامی رمچاهی سلیمان قشم غیرطلبه رمچاه ۸۲ نیم سکه / دور دوم
۲۳ مریم رحیمی هلری احمد قشم غیرطلبه هلر ۸۲ نیم سکه / دور دوم
۲۴ اشرف صالحی پی پشتی صالح قشم غیرطلبه پی پشت ۸۲ نیم سکه / دور دوم
۲۵ ابراهیم احمدی احمد بندرلنگه غیرطلبه نخل خلفان ۸۲ نیم سکه / دور دوم
۲۶ زینب خیر محمد بستک غیرطلبه هنگویه ۸۲ نیم سکه / دور دوم
۲۷ قدریه پرون محمد بستک غیرطلبه هرنگ ۸۲ نیم سکه / دور دوم
۲۸ فتحیه فردان محمد صالح بستک غیرطلبه زنگارد ۸۲ نیم سکه / دور دوم
۲۹ نعیمه زارعی هاشم قشم غیرطلبه توریان ۸۲ نیم سکه / دور دوم
۳۰ مهین یوسفی صالح بندرعباس طلبه بلندو ۸۲ سایر جوایز
۳۱ فاطمه درسی عبدالقادر رویدر طلبه رویدر ۸۲ سایر جوایز
۳۲ عالیه تیراندازی محمد بندرعباس غیرطلبه چاهو ۸۱ سایر جوایز
۳۳ سلیمان قاسمی احمد رویدر غیرطلبه کرویه ۸۱ سایر جوایز
۳۴ لطیفه نیکخواه محمد قشم غیرطلبه توریان ۸۱ سایر جوایز
۳۵ عدنان افرا محمد بستک غیرطلبه کوخرد ۸۱ سایر جوایز
۴۲ مهشید ملایی عبدالله قشم غیرطلبه رمچاه ۸۰ سایر جوایز
۴۳ مرضیه رحیمی هلری محمدسعید قشم طلبه هلر ۸۰ سایر جوایز
۴۴ فاطمه صدیق احمد بستک غیرطلبه کهتویه ۸۰ سایر جوایز
۴۵ بدریه سراجی محمد بستک غیرطلبه هرنگ ۸۰ سایر جوایز
۴۶ آمنه مهربان فرد عبدالله بندرعباس غیرطلبه جمال احمد ۸۰ سایر جوایز
۴۷ منیره دادخدایی علی بندرعباس غیرطلبه پاتل ایسین ۸۰ سایر جوایز
۴۸ صفیه یوازی محمد قشم طلبه هلر ۸۰ سایر جوایز
۴۹ زینب سالکی دولابی محمد قشم غیرطلبه سرریگ ۷۹ سایر جوایز
۵۰ مریم رحیمی سید حسین قشم غیرطلبه قشم ۷۹ سایر جوایز
۵۱ مریم حسنی رمچاهی حبیب قشم غیرطلبه رمچاه ۷۹ سایر جوایز
۵۲ محمد امین فرهادی حاتم رویدر غیرطلبه رویدر ۷۹ سایر جوایز
۵۳ اسامه محمدیان عبدالله بستک غیرطلبه کهتویه ۷۹ سایر جوایز
۵۴ صدیق لعلمی عبدالله بندرلنگه غیرطلبه چارک ۷۹ سایر جوایز
۵۵ کلثوم مهدر غلام بستک غیرطلبه هنگویه ۷۹ سایر جوایز
۵۶ فرخنده یوسفی صالح بندرعباس غیرطلبه بلندو ۷۹ سایر جوایز
۵۷ عبدالله ملاحی محمد سیریک طلبه کرگان ۷۹ سایر جوایز
۵۸ ساجده رحیمی هلری محمد قشم طلبه هلر ۷۹ سایر جوایز
۵۹ حسین اسلامی رمچاهی علی قشم غیرطلبه رمچاه ۷۸ سایر جوایز
۶۰ بشرا سفاری محمد رفیع قشم غیرطلبه هلر ۷۸ سایر جوایز
۶۱ سمیه اسلامی رمچاهی حسن قشم غیرطلبه رمچاه ۷۸ سایر جوایز
۶۲ عایشه چرب قامت محمد بندرلنگه غیرطلبه باوردان چارک ۷۸ سایر جوایز
۶۳ زهرا درپرش علی رویدر غیرطلبه رویدر ۷۸ سایر جوایز
۶۴ گوهر نوری عبدالرحمن بندرعباس غیرطلبه خواجه عطاء ۷۸ سایر جوایز
۶۵ محمد یحیی زاده عبداللطیف بندرلنگه غیرطلبه لنگه ۷۸ سایر جوایز
۶۶ سعیده شکوهی اسحاق خمیر غیرطلبه خمیر ۷۸ سایر جوایز
۶۷ نورالحیات نیک پی اسماعیل بندرلنگه طلبه کنگ ۷۸ سایر جوایز
۶۸ سامیه کریمیان شکر الله خمیر طلبه خمیر ۷۸ سایر جوایز
۶۹ ابوبکر عالی عبدالرحمن قشم غیرطلبه لافت ۷۷ سایر جوایز
۷۰ زهرا سفاری احمد قشم غیرطلبه لافت ۷۷ سایر جوایز
۷۱ فتحیه عبدالله پورکنگی محمد بندرلنگه غیرطلبه کنگ ۷۷ سایر جوایز
۷۲ نعیمه مبارک نژاد عبدالله پارسیان طلبه پارسیان ۷۷ سایر جوایز
۷۳ عدنان امیدی محمد قشم غیرطلبه رمکان ۷۷ سایر جوایز
۷۴ ایوب آزوغ عبدالله بندرعباس طلبه پاتل ایسین ۷۷ سایر جوایز
۷۵ آمنه ایمانی عبدالله قشم غیرطلبه کورزین ۷۷ سایر جوایز
۷۶ سمنبر حاجی حسینی تازیانی غلام بندرعباس غیرطلبه پاتل ایسین ۷۷ سایر جوایز
۷۷ حلیمه علوی زاده سید اسماعیل بندرعباس غیرطلبه بندرعباس ۷۷ سایر جوایز
۷۸ امینه نظرپور سلیمان رویدر طلبه رویدر ۷۷ سایر جوایز
۷۹ صفیه جداوی محمد قشم غیرطلبه کوشه ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۰ صبریه رحیمی مصطفی پارسیان غیرطلبه هشنیز ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۱ مریم آسال احمد بستک غیرطلبه جناح ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۲ هدی بحری عبدالله پارسیان غیرطلبه ستلو ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۳ ماهر ملتفت محمد بندرعباس غیرطلبه بندرعباس ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۴ خوله خوشرو علی قشم غیرطلبه توریان ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۵ رقیه رفیعی محمد عقیل بندرعباس غیرطلبه بندرعباس ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۶ فریده زارعی محمد قشم غیرطلبه گیاهدان ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۷ مژده دادخدایی علی بندرعباس غیرطلبه پاتل ایسین ۷۶ سایر جوایز / دور دوم
۸۸ شفیقه زارع پور فرزعلی پارسیان غیرطلبه هشنیز ۷۶ سایر جوایز / دور دوم

درباره ی admin

همچنین ببینید

آیین نامه و قوانین آزمون

پیام ویژه داوطلبین محترم مسابقه بزرگ ترجمه و تدبر در قرآن کریم (سطح ۱ و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.